divendres, 6 de novembre de 2009

Decàleg del bon comunicador

Aquest dimecres classe de comunicació oral, escrita i digital hem fet entre tots el que creiem que és decàleg del bon comunicador.
Varem dividir en els aspectes que s'havia de centrar i aquest ha sigut el resultat

RELACIONAT AMB EL CONTINGUT

-Un bon comunicador ha de tenir un bon guió a mà.
-Ha de ser capaç d'improvisar.
-En el discurs no hi ha de mancar ni sobrar res, ha de saber sintetitzar i trobar les idees més importants.
-S'han d'evitar les "coletillas" o "muletillas"
-I sobre tot, un bon orador ha de descriure, argumentar, comparar i exemplificar per tal que el seu discurs sigui més amè i entenedor.

LLENGUATGE CORPORAL

-Són importants la gesticulació, la posició del comunicador, les mirades (que miri a tothom; no al terra ni al sostre), els somriures, tècniques per amagar el nerviosisme, etc.
-S'ha d'ensenyar el cos sencer, ja que això dóna seguretat tant a l'orador com a l'espectador.
-I també és important que el comunicador controli la respiració, ja que això ajuda a controlar els nervis.

LA VEU

-S'ha de fer un bon ús de la veu (vigilar la intensitat, el volum, el to, l'entonació, l'articulació, la vocalització, les pauses i els silencis...)
-A més s'ha de fer un bon ús també del llenguatge oral: lèxic, vocabulari, claredat, precisió, brevetat, oposició i antítesi.

ELEMENTS DE L'ENTORN

-A vegades convé utilitzar suports audiovisuals
-I s'ha de vigilar amb l'entorn sonor, la llum de la sala, etc.

ESTRATÈGIES PER A CAPTAR EL PÚBLIC

-Un bon comunicador ha d'utilitzar figures retòriques
-Ha de tenir una bona actitud
-Ha de fer servir un vocabulari adequat
-Si s'utilitza l'humor, es capta millor al públic.
-És important fer servir exemples per a capar l'atenció del públic
-Es poden explicar acudits i/o anècdotes, ja que fan que l'orador sigui més pròxim.
-L'orador a més ha de saber adaptar el discurs per segons a quin públic vagi dirigit
-I finalment ha de tenir una actitud positiva.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada