divendres, 9 d’octubre de 2009

Habilitats que ha de dominar un bon comunicador

Un bon comunicador en primer lloc ha de conèixer la matèria de la qual està parlant o parlarà, ja que això li permetrà donar exemples i tenir més informació per aportar. Ha de ser també un bon orador, tenir un to de veu adequat i vocalitzar. El discurs que fagi ha de ser correcte en quant a vocabulari i ha d'evitar les "coletillas".

Pel que fa al llenguatge corporal ha de gesticular no massa però tampoc ha de quedar-se parat sense moure's. Tot es basa en trobar un equilibri. També és important que l'orador tingui contacte visual amb el púbic, per fer-se més proper, i no mirar tota l'estona al terra o al sostre. Ha d'amagar els nervis, ja que ha de transmetre seguretat i confiança per a poder ser creïble.
Una cosa que és necesària és que tingui en compte el tipus de públic al que es dirigeix, ja que aquest ha de condicionar el tipus de discurs.

Un bon orador ha de saber sintetitzar, transmetre la informació més important, i improvitzar (davant de preguntes inesperades, per exemple).
El fet de tenir a disposició un bon suport tècnic ajuda a remarcar o esquematitzar conceptes, encara que s'ha de saber usar, perquè sinó pot distreure al públic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada