dijous, 24 de desembre del 2009

Comptències digitals del mestre

Com la societat en la que vivim està rodejada de tecnologia, tant els alumnes com els mestres han de tenir uns certs coneixements d'aquesta per tal d'arribar a tenir una competència digital, que s'anomena alfabetització digital.
Aquesta alfabetització permet el progrés d'ensenyament i d'aprenentatge a la Universitat i un cop acabada la carrera facilitarà l'ensenyament.
Actualment podem trobar alguns documents que marquen quines haurien de ser les competències de les TIC dels docents.

D'aquests en destacarem dos:
-El primer és de la UNESCO, i en aquest es descriuen tres nivells d'aprofundiment que haurien d'adquirir els docents pel que fa a l'ús de la tecnologia.
 • Nocions bàsiques de tecnologia: els professors haurien de tenir unes nocions bàsiques en quant al funcionament del maquinari i programari, i també del navegador, un programa de comunicacions, un programa de presentació i aplicacions de gestió.
 • Aprofundiment de coneixements: han de conèixer una sèrie d'aplicacions i instruments específics i per a poder d'utilitzar-los en diferents situacions basades en problemes i projectes. Han de ser capaços d'utilitzar xarxes de recursos per ajudar als estudiants a col·laborar, accedir a la informació i comunicar amb experts externs, per tal d'analitzar i resoldre problemes.
 • Creació de coneixements: han de saber utilitzar aquestes tecnologies per fomentar les competències dels estudiants en matèria de creació de coneixements, així com el seu aprenentatge permanent i reflexiu. Els docents han de guiar als alumnes i als seus companys per tal de que aquests innovin i aprenguin enriquits per les TIC.
-L'altre és de la ISTE, en el qual es parla de les competències que haurien de tenir els docents i els estudiants.
Es basa en dos normes:
 • Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Docents, segons aquestes els docents haurien de ser competents en:
 • Inspirar i facilitar l'aprenentatge i la creativitat dels estudiants
 • Planificar i dissenyar experiències d'aprenentatge i avaluació incorporant instruments contemporanis
 • Mostrar coneixements, habilitats i estratègies de treball innovadores i centrades en la societat digital
 • Promoure la ciutadania digital i la responsabilitat
 • Millorar la pròpia pràctica professional i la capacitat de lideratge
 • Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Estudiants, que són:
 • Creativitat i innovació
 • Comunicació i col·laboració
 • Investigació i fluïdesa en l'ús de la informació
 • Pensament crític, resolució de problemes i presa de decisions
 • Ciutadania digital
 • Funcionament de la tecnologia i conceptes

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada